Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Livius Titus

Dějiny II-III ant.

Dějiny II-III ant.

Livius Titus

Stav: zachovalá, zažloutlý hřbet

Psané dějiny se objevily v Římě zhruba padesát let poté, kdy se toto město seznámilo s prvním literárním dílem vůbec. Došli tedy Římané k zaznamenávání svých dějin ve srovnání s Řeky velmi brzy, ovšem právě jen díky tomu, že se tomuto umění mohli od Řeků naučit a na ně navázat. Naše představy o raném římském dějepisectví jsou bohužel velmi neúplné, což snadno pochopíme, uvědomíme-li si, ~e z celého republikánského období jsou úplně zachovány jen dm spisky Sallustiovy a Caesarovy Zápisky. Z více než drou tuctů významnějších historiků máme jen množství vétšinoú příliš skromných fragmentů, některé známe pouze podle jména. Tento neútěšný stav byl způsoben především skutečností, že tito historikové většinou opakovaně zpracot'ávali totéž téma jen z poněkud jiného zorného úhlu; jak se rozvíjel umělecký vkus publika, byla dávána stále přednost autorům novějším, kteří svým dokonalejším .zpracováním. zatlačovali autory starší, až nakonec Livius svou zaslouženou popularitou překryl všechny starší velké dějiny, které se staly zbytečné. Ještě horší je to s našimi znalostmi o tom, co předcházelo psané historii, jaký historický materiál měli historikové le dispozici pro svou tvorbu a jak dalece byl tento materiál spolehlivý. Upřímně řečeno, víme-li o republikánských psaných dějinách přece jen dost, pak o před literárním materiálu víme jistě jen to, že existoval. Existovaly oficiální státní dokumenty, které mohly sahat až do doby, kdy se začalo užívat písma (6. stol. př. n. 1.). Byla zaznamenávána rozhodnutí úředníků, nařízení rituální i úřední. …   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 60,00 Kč
Série: Antika
Díl: 2+3


Dějiny IV ant.

Dějiny IV ant.

Livius Titus

Stav: zachovalá, zažloutlý hřbet

Ve čtvrtém svazku Livius líčí především průběh druhé punské války a dále zápas Římanů s Makedonií až do triumfu v r. 167 př. n. l. Velkolepý historický obraz, který tu Livius před očima čtenáře odvíjí, zpřítomňuje vleklou, leč dramatičností nabitou dobu sporů starého Říma s Kartágem, kdy se dom čela boje proti Římanům dostává vojevůdcovsky nesmírně nadaný syn Hamilkarův Hanibal a kdy budoucí světová metropole musí podstoupit skutečně tvrdý boj o bytí a nebytí, než po drtivých porážkách dosáhne přece jen konečného vítězství a vyvrátí Kartágo do základů.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 60,00 Kč
Série: Antika
Díl: 4


Dějiny V ant.

Dějiny V ant.

Livius Titus

Stav: zachovalá, zažloutlý hřbet

5. svazek Liviových Dějin líčí průběh 2. války punské, boje Římanů s vojevůdci Hamilkarem, Hasdrubalem a Hanibalem, slavné bitvy nad Metaurem, u Zamy a také srážky s makedonským králem Filippem.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 60,00 Kč
Série: Antika
Díl: 5


Dějiny VI ant.

Dějiny VI ant.

Livius Titus

Stav: Velmi slušný - zažloutlý hřbet

Knihy šestého svazku jsou součástí čtvrté dekády, z níž už čtenář poznal tři knihy. Nyní se seznámí s událostmi po vítězném konci druhé války s Kartágem a s Makedonií, tedy s časovým úsekem ohraničeným roky 195 a 179 př. n. l.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Beletrie
Knihy > ANTIKVARIÁT

Cena: 60,00 Kč
Série: Antika
Díl: 6RSS

Copyright © 2019 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.